Seizoen 2016 – 2017

Test

CONTRIBUTIE 2016-2017
Op dinsdag 30 augustus is de eerste speelavond en gaat het nieuwe seizoen van start. De contributie is ongewijzigd en bedraagt:

  • € 155,- voor recreanten
  • € 225,- voor competitiespelers die met veren shuttles spelen
  • € 205,- voor competitespelers die met plastic shuttles spelen
  • € 87,50 voor een 15-rittenkaart

Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL 56 RABO 0302613730 t.n.v. Badmintonclub IJmond te IJmuiden, o.v.v. contributie + naam.

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 juli worden gemeld bij de Ledenadministratie of per e-mail: ledenadministratie@bc-ijmond.nl

COMPETITIE 2016-2017
Voor het seizoen 2016-2017 zijn er zes competitieteams ingeschreven. Naast vijf gemengde teams hebben we sinds jaren ook weer een herenteam aangemeld.
Team 1, 2, 4 en 5 spelen hun thuiswedstrijden op de dinsdagavond. Team 3 en 6 doen dit op de donderdagavond.
Voor team 3 (Remco, Yvette, Brenda en Danny) zijn we nog op zoek naar een extra heer. Wie wil er in dit team meespelen? Als je geïnteresseerd bent kun je een e-mail sturen naar Guido Huijer, competitie@bc-ijmond.nl. De competitie start in de week van 12 september.