We gaan weer beginnen…

VAN DE VOORZITTER
De eerste speelavonden zijn op dinsdag 4 en donderdag 6 september. Op dinsdag 11 september zal het seizoen officieel worden geopend met een drankje en een hapje in Sportcafé Oost. Tijdens de Nationale Sportweek houden wij onze Open Avonden, op 18 en 20 september. En dit seizoen gaan we na herhaalde verzoeken  twee maanden langer door. We spelen dan op de dinsdag van 20:00 tot en met 22:00 uur. En dit alles kost je als lid van de gezelligste badmintonclub niets!

Helaas hebben we enkele opzeggingen ontvangen tijdens de vakantie en daarom willen we jullie vragen om in je omgeving eens rond te vragen of badmintonnen bij “de gezelligste badmintonclub” iets voor hun is. De actie met de dinerbonnen van Bos Kookt! moet hiervoor toch een goede stimulans zijn! De speelavonden zullen sowieso weer behoorlijk druk worden, want met zeven competitieteams zal de zaal op zowel dinsdag als donderdag goed bezet zijn. We vertrouwen er op dat alle leden weer een sportief en gezellig seizoen tegemoet gaan!

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
En dan het volgende… Het bestuur heeft het de afgelopen maanden druk gehad met de implementatie van de nieuwe Privacywet. De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft ons heel wat werk bezorgd. BC IJmond heeft onder andere een Privacyverklaring en een Toestemmingsverklaring opgesteld. Willen wij met jullie persoonlijke gegevens om mogen gaan ontvangt het bestuur van jullie een ondertekend Toestemmingsformulier. In dit formulier staat aangegeven waar je het bestuur toestemming voor geeft.

GROTE CLUBACTIE
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Grote Clubactie…en gaan we voor de grote prijzen!  😉 Steun de club want van ieder lot mag de vereniging 4/5 van de opbrengst in de kas leggen. In de hal zal je worden benaderd door de Lotencommissie!

CONTRIBUTIE EN ANDERE ZAKEN
De contributie is voor komend seizoen niet gewijzigd. Zie voor de tarieven onze website. Als je de contributie nog niet hebt overgemaakt kan je dit nog doen op rekeningnr. NL 56 RABO 0302613730 t.n.v. Badmintonclub IJmond, o.v.v. contributie 2018-2019