Contributie

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2023 / 2024

Senioren (niet competitiespelers) 170,00
Studenten op vertoon van hun studiepas160,00
Competitiespelers (incl. competitiebijdrage en veren shuttles)240,00
Competitiespelers (incl. competitiebijdrage en plastic shuttles) 220,00
15 rittenkaart (eenmaal per seizoen en de kaart is persoonsgebonden)90,00
Donateur / niet spelend lid minimaal10,00

BETALING

De contributie dient voor 1 juli 2023 op de rekening van de club te staan.
Het rekeningnummer is NL 56 RABO 0302613730 t.n.v. Badminton Club IJmond.

AANMELDEN

Aanmelden kan op één van de speelavonden bij één van de bestuursleden.
Dit kan ook d.m.v. de knop “Lid worden” boven in de balk, of klik hier Lid worden

OPZEGGEN

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail
voor 1 juli van het nieuwe speelseizoen ontvangen te zijn door de ledenadministratie.