Historie

De oprichtersDE GESCHIEDENIS…

Op 1 september 1954 besloten de echtparen Sehr en Wals tot de oprichting van de B.C. IJmond. De eerste clubavonden vonden plaats in de Comitéschool te Oud-IJmuiden. Later werd verhuisd naar de Don Boscoschool aan de Willemsbeekweg en vervolgens naar de Technische School aan het Brinioplein. Er werd al snel in competitieverband gespeeld en het enige team kon in 1961 promoveren naar de 1e klasse van het district Noord-Holland. Dit team bestond uit de dames Ria Kok en Loes Stam en de heren Benno Kok, Jan Sehr en Cor Wals. De reservespelers waren Annie van Beelen en Rie Wals. De eerste voorzitter van de B.C. IJmond was de heer Jan Sehr. Hij hanteerde de voorzittershamer 14 jaar. In 1968 werd hij benoemd tot erelid vanwege zijn verdiensten voor de club. In 1969 kreeg de B.C. IJmond de beschikking over de Sporthal Zeewijk en het ledental groeide explosief van 29 naar 180. In 1974 werden ook de dames Nel Sehr en Rie Wals en de heer Cor Wals benoemd tot ereleden vanwege hun verdiensten voor de club. In seizoen 1979 / 1980 vond de verhuizing plaats naar Sporthal IJmuiden-Oost, alwaar nog steeds gespeeld word op de dinsdag- en donderdagavonden.